Meech International

Meech International, Великобритания

 

Контрол на статичното електричество – измервателни уреди, елиминатори и генератори на статично електричество

 

Системи за почистване на лентата – Приложими в печатни машини и опаковъчната индустрия за премахване на замърсявания, повишаване на качеството на печата и производителността на машините и съоръженията

 

JetStream Air Knife – Ефективни системи за обдухване с въздух

 

Технологично оборудване за въздух под налягане

 

IonRinse – Системи за йонизиране на въздуха, приложими в пивоварната, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

 

 

www.meech.com