Meech Cabinet Cooler с намалена цена през юни

Cabinet Cooler е подходящ за охлаждане на електрически панели и шкафове в опасна среда

Специално намаление от 10% през юни
Моля въведете код JUNCAB1

Meech EX Cabinet Cooler използва въздух под налягане, за да осигури източник на студен въздух, който предотвратява прегряването на индустриалните шкафове/панели или заграждения в опасни места.  EX Cabinet Cooler на Meech е подходящ за монтаж в категория 2 (зона 1), места, както и T4, където се изисква сертификат ATEX или IECEx.

Cabinet Cooler  няма електрически/електронни компоненти, което го прави изцяло неелектрически. Охлаждането се осигурява от вихрова тръба, разположена в самия охладител.  Cabinet Cooler създава както горещ, така и студен въздушен поток, като студеният въздух се насочва вътре в корпуса, докато горещият въздух се освобождава в атмосферата през два отвора, разположени отстрани на охладителя за електрически шкафове.