Book-on-Demand

Дишков Трейдинг ЕООД предлага машини и системи за производство на книги по поръчка (Book on demand) в единични екземпляри и малки тиражи, отпечатани на дигитални печатни машини:

Müller Martini, Швейцария

– SigmaLine – единственото цялостно решение за производство на лепилно скрепени или телово подшити печатни продукти в единични екземпляри или минимални тиражи, отпечатани на ролна дигитална печатна машина

– Diamant Digital – линия за производство на фотоалбуми и книги с променливо съдържание с твърда подвързия

– Prest II Digital – дигитална влагащо-шиеща система с възможности за сгъване и колонабор на продукти, отпечатани на дигитална печатна машина

– Vareo – иновационен дигитален биндер за единични екземпляри и малки тиражи, отпечатани на офсетна или дигитална печатна машина