Alphaliner Muller Martini (2 in 1)

Muller Martini ALPHALINER Inserting Machine (2 in 1)

Машинен No.1947

Година на производство 1999

1   Подавач за основния продукт

1   Удължена лента за поточно подаване на основния продукт

1   Влагащ модул за основни продукти, сгънати с отстъп (вестници и брошури) и отваряне със смукачи на първата страница за обрязани основни продукти (списания, телово шити брошури и др.)

2   Подавача за вложки

1   Стандартен конвейер с щипки (~13м)

1   Стекер PrintStack CN-25

1   Извеждаща лента надясно

 

Употребявана, почистена, тествана

 

Спецификации

Механична скорост: макс. 15.000 копия/час

 

Размери:

Основен продукт 

мин. 240 X 175 мм

макс. 430 X 310 мм

Вложки

мин. 148 X 75 мм

макс. 430 X 310 мм

 

Страници:

Основен продукт 

Таблоид

мин. 4 стр.

макс. 96 стр.

Бродшийд

мин. 4 стр.

макс. 64 стр.

Вложки като част от основния продукт

Таблоид

мин. 4 стр.

макс. 96 стр.

Бродшийд

мин. 4 стр.

макс. 64 стр.

Рекламни вложки

Мин. 1 лист  120 гр/м

макс. 96 стр.

Дебелина:

Краен продукт     макс. 25 мм

 

Разширения             На модули от два или четири подавача

Опции:                      макс. 30 станции за вложки

 

Електрически данни: 3N/PE 50Hz 220/400V

Цвят: Син RAL 5012