Технологично оборудване

Дишков Трейдинг предлага технологично оборудване от следните производители:

Meech International, Великобритания

- Контрол на статичното електричество - измервателни уреди, елиминатори и генератори на статично електричество

- Системи за почистване на лентата - Приложими в печатни машини и опаковъчната индустрия за премахване на замърсявания, повишаване на качеството на печата и производителността на машините и съоръженията

- JetStream Air Knife - Ефективни системи за обдухване с въздух

- Технологично оборудване за въздух под налягане

- IonRinse - Системи за йонизиране на въздуха, приложими в пивоварната, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

www.meech.com

Вашият коментар