Maschinen

Книговезки машини и системи

Ролна офсетна печатна машина Müller Martini VSOP 850 в печатница УНИПАК в Павликени

Дишков Трейдинг ЕООД предлага книговезки машини и системи на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове, стекери и машини за опаковане на готовата продукция;

- Концеви шивачки

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Hörauf, Германия

- машини за производство на твърди корици

Машини за довършителни процеси

Ролна офсетна печатна машина Müller Martini VSOP 850 в печатница УНИПАК в Павликени

Дишков Трейдинг ЕООД предлага книговезки машини и системи на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове, стекери и машини за опаковане на готовата продукция;

- Концеви шивачки

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Hörauf, Германия

- машини за производство на твърди корици

Машини и системи за вестникарска експедиция

Ролна офсетна печатна машина Müller Martini VSOP 850 в печатница УНИПАК в Павликени

Дишков Трейдинг ЕООД предлага книговезки машини и системи на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове, стекери и машини за опаковане на готовата продукция;

- Концеви шивачки

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Hörauf, Германия

- машини за производство на твърди корици

Печатни машини

Ролна офсетна печатна машина Müller Martini VSOP 850 в печатница УНИПАК в Павликени

Дишков Трейдинг ЕООД предлага книговезки машини и системи на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове, стекери и машини за опаковане на готовата продукция;

- Концеви шивачки

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Hörauf, Германия

- машини за производство на твърди корици