Машини за довършителни процеси

Дишков Трейдинг ЕООД предлага машини и системи за довършителни процеси в полиграфията:

- Влагащо-шиещи машини

Bograma, Швейцария

- Щанцавтомати

SITMA, Италия

- Машини за влагане и единично опаковане, адресиране и лепене на етикети

- Машини за производство на пликове и влагане в тях (кувертиране)

www.sitma.com

RIMA SYSTEM, Германия

- Машини и системи за извеждане, транспортиране, обрязване, пакетиране и палетизираране на продукцията от ролни печатни машини

www.rima-system.com