Машини и системи за вестникарска експедиция

 

Дишков Трейдинг предлага системи за вестникарска експедиция от следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- Машини и системи за извеждане, складиране, транспортиране, влагане, обрязване, събиране на пакети, опаковане, адресиране и автоматична система за контрол на вестникарската продукция от печатната машина до товарната рампа

Schneider & Ozga, Германия

- Машини за опаковане във фолио и връзване на пакети с печатна продукция

www.Schneider-Ozga.de

Xinamix, Австрия

- Автоматични системи за апликация на самозалепящи етикети и реклама върху вестници

www.coversticker.net