Книговезки машини и системи

 

Дишков Трейдинг ЕООД предлага книговезки машини и системи на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове, стекери и машини за опаковане на готовата продукция;

- Концеви шивачки

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Kolbus, Германия

- Линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове.

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Hörauf, Германия

- Машини за производство на твърди корици