Машини

Muller Martini - Vareo

Book-on-Demand

Дишков Трейдинг ЕООД предлага машини и системи за производство на книги по поръчка (Book on demand) в единични екземпляри и малки тиражи, отпечатани на дигитални печатни машини:

Müller Martini, Швейцария

- SigmaLine - единственото цялостно решение за производство на лепилно скрепени или телово подшити печатни продукти в единични екземпляри или минимални тиражи, отпечатани на ролна дигитална печатна машина

- Diamant Digital - линия за производство на фотоалбуми и книги с променливо съдържание с твърда подвързия

- Presto II Digital - дигитална влагащо-шиеща система с възможности за сгъване и колонабор на продукти, отпечатани на дигитална печатна машина

- Vareo - иновационен дигитален биндер за единични екземпляри и малки тиражи, отпечатани на офсетна или дигитална печатна машина

www.mullermartini.com

Muller Martini - Alegro

Книговезки машини и системи

Дишков Трейдинг ЕООД предлага книговезки машини и системи на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- Линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове, стекери и машини за опаковане на готовата продукция;

- Концеви шивачки

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Kolbus, Германия

- Линии за мека подвързия за лепилно скрепване с термолепило и PUR : колонаборни машини, биндери, тристранни ножове.

- Линии за лепилно скрепване за твърда подвързия

Hörauf, Германия

- Машини за производство на твърди корици

Prinova

Машини за довършителни процеси

Дишков Трейдинг ЕООД предлага машини и системи за довършителни процеси в полиграфията на следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- Влагащо-шиещи машини

Bograma, Швейцария

- Щанцавтомати

SITMA, Италия

- Машини за влагане и единично опаковане, адресиране и лепене на етикети

- Машини за производство на пликове и влагане в тях (кувертиране)

www.sitma.com

RIMA SYSTEM, Германия

- Машини и системи за извеждане, транспортиране, обрязване, пакетиране и палетизираране на продукцията от ролни печатни машини

www.rima-system.com

Muller Martini - FlexLiner

Машини и системи за вестникарска експедиция

Дишков Трейдинг предлага системи за вестникарска експедиция от следните производители:

Müller Martini, Швейцария

- Машини и системи за извеждане, складиране, транспортиране, влагане, обрязване, събиране на пакети, опаковане, адресиране и автоматична система за контрол на вестникарската продукция от печатната машина до товарната рампа

Schneider & Ozga, Германия

- Машини за опаковане във фолио и връзване на пакети с печатна продукция

www.Schneider-Ozga.de

Xinamix, Австрия

- Автоматични системи за апликация на самозалепящи етикети и реклама върху вестници

www.coversticker.net

Muller Martini - VSOP

Печатни машини

Дишков Трейдинг предлага печатни машини на следните производители:

DG Press, Холандия

- Ролни офсетни печатни машини за печат на етикети, гъвкави и картонени опаковки

Edale, Великобритания

- Ролни флексопечатни машини за печат на етикети, гъвкави и картонени опаковки

KBA-Flexotecnica S.p.A.

- печатни и конвентиращи машини за гъвкави и твърди опаковки

- от 1 to 12 печатни модула с печатни ширини от мин. 600мм до макс. 2500 мм за различни опаковачни формати и скорот на печат до 1000 м/мин

Brenna, Италия

- Ролни флексопечатни машини за печат на етикети, гъвкави и картонени опаковки

Brampton Engineering – AeroFrost

Екструдери за производство на полимерни филми

Brampton Engineering, Канада

- AquaFrost - Blowfilm extruders

- AeroFrost- Blowfilm extruders

www.be-ca.com

Meech International – CyClean

Технологично оборудване

Meech International, Великобритания

- Контрол на статичното електричество - измервателни уреди, елиминатори и генератори на статично електричество

- Системи за почистване на лентата - Приложими в печатни машини и опаковъчната индустрия за премахване на замърсявания, повишаване на качеството на печата и производителността на машините и съоръженията

- JetStream Air Knife - Ефективни системи за обдухване с въздух

- Технологично оборудване за въздух под налягане

- IonRinse - Системи за йонизиране на въздуха, приложими в пивоварната, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

www.meech.com